Błąd bazy danych WordPressa: [INSERT command denied to user 'zeitmann_11'@'10.254.34.90' for table 'sowp_jobs']
INSERT INTO `sowp_jobs` (`slug`, `json`, `row_id`) VALUES ('spawacz-131-141-aluminium-finlandia-14-netto-h-oplacone-mieszkanie-11', '{\"job\":{\"id\":\"287289\",\"status\":\"active\",\"branch_id\":\"307\",\"company_name\":\"Zeitmann \\u017be\\u0144czuk Michura sp.j.\",\"branch_name\":\"Zeitmann \\u017be\\u0144czuk Michura sp.j.\",\"customer_id\":\"0\",\"customer_name\":\"\",\"customer_full_name\":\"\",\"title\":\"Programista CNC - okolice Villingen-Schwenningen (Niemcy)\",\"header\":\"<p style=\\\"text-align: justify;\\\"><span style=\\\"font-size: 12pt;\\\"><span style=\\\"outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt; vertical-align: baseline; background: transparent; color: inherit;\\\">Zeitmann jest liderem w\\u015br\\u00f3d agencji rekrutuj\\u0105cych pracownik\\u00f3w na rynek niemiecki. Istniejemy od 2011 i co roku dzi\\u0119ki nam prac\\u0119 w Niemczech znajduje kilka tysi\\u0119cy os\\u00f3b. S\\u0142u\\u017cymy wieloletnim do\\u015bwiadczeniem i kompleksowym wsparciem od pierwszego do ostatniego dnia zatrudnienia.<\\/span><\\/span><\\/p>\\r\\n<p style=\\\"text-align: center;\\\"><span style=\\\"font-size: medium;\\\">Obecnie dla naszego niemieckiego Klienta poszukujemy zmotywowanych pracownik\\u00f3w na stanowisko:<\\/span><\\/p>\\r\\n<p>\\u00a0<\\/p>\\r\\n<p style=\\\"text-align: center;\\\"><span style=\\\"color: #3366ff;\\\"><span style=\\\"font-size: 24px;\\\"><strong>Programista CNC - Niemcy<\\/strong><\\/span><\\/span><\\/p>\",\"description\":\"<p><span style=\\\"font-size: 12pt; color: #3366ff;\\\"><strong>Obowi\\u0105zki:<\\/strong><\\/span><\\/p>\\r\\n<ul>\\r\\n<li><span style=\\\"font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;\\\">programowanie oraz obs\\u0142uga frezarek i tokarek<\\/span><\\/li>\\r\\n<li><span style=\\\"font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;\\\">sterowanie: Sinumeric, Heidenhain, Philips<\\/span><\\/li>\\r\\n<li><span style=\\\"font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;\\\">pisanie program\\u00f3w<\\/span><\\/li>\\r\\n<li><span style=\\\"font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;\\\">produkcja element\\u00f3w ze stali,aluminium, stali szlachetnej<\\/span><\\/li>\\r\\n<li><span style=\\\"font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;\\\">produkcja cz\\u0119\\u015bci na podstawie rysunk\\u00f3w technicznych<\\/span><\\/li>\\r\\n<li><span style=\\\"font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;\\\">firma zajmuje si\\u0119 produkcj\\u0105 element\\u00f3w przemys\\u0142u wodno-kanalizacyjnego<\\/span><\\/li>\\r\\n<li><span style=\\\"font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;\\\">produkcja element\\u00f3w o wielko\\u015bci od 10-1200mm<\\/span><\\/li>\\r\\n<\\/ul>\",\"requirements\":\"<p><span style=\\\"font-size: 12pt; color: #3366ff;\\\"><strong>Wymagania:<\\/strong><\\/span><\\/p>\\r\\n<ul>\\r\\n<li><span style=\\\"font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;\\\">do\\u015bwiadczenie w pracy jako operator\\/<span class=\\\"m_-6182411388505372795gmail-il\\\">programista<\\/span>\\u00a0maszyn\\u00a0<span class=\\\"m_-6182411388505372795gmail-il\\\">CN<wbr \\/>C<\\/span>\\u00a0ze sterowaniem Sinumeric, Heidenhain, Philips<\\/span><\\/li>\\r\\n<li><span style=\\\"font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;\\\">gotowo\\u015b\\u0107 do szybkiego wyjazdu<\\/span><\\/li>\\r\\n<li><span style=\\\"font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;\\\">samoch\\u00f3d na wyjazd<\\/span><\\/li>\\r\\n<li><span style=\\\"font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;\\\">dobra znajomo\\u015b\\u0107 j\\u0119zyka niemieckiego<\\/span><\\/li>\\r\\n<\\/ul>\",\"offers\":\"<div class=\\\"cp-section\\\">\\r\\n<p><span style=\\\"font-size: 12pt; color: #3366ff;\\\"><strong>Oferujemy:<\\/strong><\\/span><\\/p>\\r\\n<ul>\\r\\n<li><span style=\\\"font-size: 12pt;\\\"><span style=\\\"font-size: 12pt;\\\"><strong>atrakcyjne wynagrodzenie \\u2013 ok. 2200\\u20ac netto\\/ miesi\\u0105c (przy I klasie podatkowej)<\\/strong><\\/span><\\/span><\\/li>\\r\\n<li><strong style=\\\"outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;\\\"><span style=\\\"outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt; vertical-align: baseline; background: transparent; color: inherit;\\\">mo\\u017cliwo\\u015b\\u0107 nadgodzin<\\/span><\\/strong><\\/li>\\r\\n<li><span style=\\\"outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt; vertical-align: baseline; background: transparent; color: inherit;\\\">brak \\\"Zeitkonta\\\" \\u2013 wszystkie przepracowane godziny s\\u0105 wyp\\u0142acane<\\/span><\\/li>\\r\\n<li><span style=\\\"outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt; vertical-align: baseline; background: transparent; color: inherit;\\\">zatrudnienie na umowie o prac\\u0119 na niemieckich warunkach\\u00a0<\\/span><\\/li>\\r\\n<li><span style=\\\"outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt; vertical-align: baseline; background: transparent; color: inherit;\\\">darmowe mieszkanie\\u00a0<\\/span><\\/li>\\r\\n<li><span style=\\\"outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt; vertical-align: baseline; background: transparent; color: inherit;\\\">mo\\u017cliwo\\u015b\\u0107 pobierania zaliczek<\\/span><\\/li>\\r\\n<li><span style=\\\"outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt; vertical-align: baseline; background: transparent; color: inherit;\\\">wsparcie naszych polskoj\\u0119zycznych konsultant\\u00f3w przez ca\\u0142y okres trwania umowy<\\/span><\\/li>\\r\\n<li><span style=\\\"outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt; vertical-align: baseline; background: transparent; color: inherit;\\\">wsparcie w za\\u0142atwianiu formalno\\u015bci w Niemczech<\\/span><\\/li>\\r\\n<li><span style=\\\"outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt; vertical-align: baseline; background: transparent; color: inherit;\\\">ubezpieczenie<\\/span><\\/li>\\r\\n<\\/ul>\\r\\n<\\/div>\",\"info\":\"<div class=\\\"cp-section\\\">\\r\\n<p style=\\\"outline: 0px; margin: 8px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: #333333; font-family: \'Helvetica Neue\',Helvetica,Arial,sans-serif;\\\"><span style=\\\"outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt; vertical-align: baseline; background: transparent; color: inherit;\\\"><strong style=\\\"outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;\\\">Wy\\u015blij do nas swoje CV z aktualnym zdj\\u0119ciem, a my skontaktujemy si\\u0119 z Tob\\u0105.<\\/strong><\\/span><\\/p>\\r\\n<p style=\\\"outline: 0px; margin: 8px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: #333333; font-family: \'Helvetica Neue\',Helvetica,Arial,sans-serif;\\\"><span style=\\\"outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt; vertical-align: baseline; background: transparent; color: inherit;\\\">Jeste\\u015bmy do Twojej dyspozycji od poniedzia\\u0142ku do pi\\u0105tku w godzinach 9-17 pod numerem tel. 12 661 64 00.<\\/span><\\/p>\\r\\n<p style=\\\"outline: 0px; margin: 8px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: #333333; font-family: \'Helvetica Neue\',Helvetica,Arial,sans-serif;\\\">\\u00a0<\\/p>\\r\\n<p style=\\\"outline: 0px; margin: 8px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: #333333; font-family: \'Helvetica Neue\',Helvetica,Arial,sans-serif;\\\"><span style=\\\"outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt; vertical-align: baseline; background: transparent; color: inherit;\\\">Chcesz jako pierwszy wiedzie\\u0107 o najnowszych ofertach pracy? Polub nasz\\u0105 stron\\u0119 na<span style=\\\"outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: #3366ff;\\\">\\u00a0<a style=\\\"outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: #3366ff; text-decoration-line: none;\\\" href=\\\"http:\\/\\/www.facebook.com\\/zeitmann\\\" target=\\\"_blank\\\" data-saferedirecturl=\\\"https:\\/\\/www.google.com\\/url?hl=pl&amp;q=http:\\/\\/www.facebook.com\\/zeitmann&amp;source=gmail&amp;ust=1518079065095000&amp;usg=AFQjCNHbNimQxTBXZNtWdjjqZ9YV8yFdhw\\\"><strong style=\\\"outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;\\\">Facebooku<\\/strong><\\/a><strong style=\\\"outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;\\\">.<\\/strong><\\/span><\\/span><\\/p>\\r\\n<p style=\\\"outline: 0px; margin: 8px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: #333333; font-family: \'Helvetica Neue\',Helvetica,Arial,sans-serif;\\\"><span style=\\\"outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt; vertical-align: baseline; background: transparent; color: inherit;\\\">\\u00a0<\\/span><\\/p>\\r\\n<p style=\\\"outline: 0px; margin: 8px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: #333333; font-family: \'Helvetica Neue\',Helvetica,Arial,sans-serif;\\\"><span style=\\\"outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt; vertical-align: baseline; background: transparent; color: inherit;\\\">\\u017byczymy powodzenia!<\\/span><\\/p>\\r\\n<p style=\\\"outline: 0px; margin: 8px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: #333333; font-family: \'Helvetica Neue\',Helvetica,Arial,sans-serif;\\\"><span style=\\\"outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt; vertical-align: baseline; background: transparent; color: inherit;\\\">Zesp\\u00f3\\u0142 Rekrutacji<\\/span><\\/p>\\r\\n<p style=\\\"outline: 0px; margin: 8px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: #333333; font-family: \'Helvetica Neue\',Helvetica,Arial,sans-serif;\\\"><span style=\\\"outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt; vertical-align: baseline; background: transparent; color: inherit;\\\">Zeitmann<\\/span><\\/p>\\r\\n<p>\\u00a0<\\/p>\\r\\n<p>Informujemy, \\u017ce administratorem zbieranych danych osobowych jest Zeitmann sp.j., ul. Walerego S\\u0142awka 3, 30-633 Krak\\u00f3w (nr wpisu do rejestru agencji zatrudnienia: 9212). Pani\\/Pana dane osobowe przetwarzane b\\u0119d\\u0105 w celach rekrutacyjnych i mog\\u0105 by\\u0107 udost\\u0119pniane innym odbiorcom w ramach prowadzonych projekt\\u00f3w rekrutacyjnych. Posiada Pani\\/Pan prawo dost\\u0119pu do tre\\u015bci swoich danych oraz ich poprawiania, a podanie Sp\\u00f3\\u0142ce danych osobowych jest dobrowolne.<\\/p>\\r\\n<p>Wys\\u0142anie do nas CV jest jednoznaczne z wyra\\u017ceniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, udost\\u0119pnianie ich klientom w ramach prowadzonych projekt\\u00f3w rekrutacyjnych oraz na otrzymywanie w przysz\\u0142o\\u015bci nowych ofert pracy i informacji marketingowych z naszej firmy. W przypadku nie wyra\\u017cenia zgody prosimy o odes\\u0142anie wiadomo\\u015bci zwrotnej wraz z stosown\\u0105 informacj\\u0105.<\\/p>\\r\\n<\\/div>\",\"vacancies\":\"10\",\"lang\":\"pl\",\"categories\":[{\"category\":{\"id\":\"80\",\"name\":\"Installation, Maintenance, Service\"}},{\"category\":{\"id\":\"95\",\"name\":\"Technology, Engineering\"}}],\"regions\":[{\"region\":{\"id\":\"270\",\"name\":\"Germany\",\"cities\":\"Villingen-Schwenningen\"}}],\"add_date\":\"2018-10-05 09:33:07\",\"expiry_date\":\"2018-12-19 00:00:00\",\"update_date\":\"2018-11-21 19:22:26\",\"refresh_date\":\"2018-10-05 09:33:07\",\"recruitment_description\":\"\",\"notes\":\"\",\"description_url\":\"https:\\/\\/zeitmann.es-candidate.com\\/application\\/form\\/287289\\/0\\/1\",\"form_url\":\"https:\\/\\/zeitmann.es-candidate.com\\/application\\/form\\/287289\\/0\\/0\"}}', '11')

Programista CNC - okolice Villingen-Schwenningen (Niemcy)

Data wygaśnięcia: 19.12.2018

Liczba wakatów: 10

Region(y): Germany Villingen-Schwenningen

Zeitmann jest liderem wśród agencji rekrutujących pracowników na rynek niemiecki. Istniejemy od 2011 i co roku dzięki nam pracę w Niemczech znajduje kilka tysięcy osób. Służymy wieloletnim doświadczeniem i kompleksowym wsparciem od pierwszego do ostatniego dnia zatrudnienia.

Obecnie dla naszego niemieckiego Klienta poszukujemy zmotywowanych pracowników na stanowisko:

 

Programista CNC - Niemcy

Obowiązki:

 • programowanie oraz obsługa frezarek i tokarek
 • sterowanie: Sinumeric, Heidenhain, Philips
 • pisanie programów
 • produkcja elementów ze stali,aluminium, stali szlachetnej
 • produkcja części na podstawie rysunków technicznych
 • firma zajmuje się produkcją elementów przemysłu wodno-kanalizacyjnego
 • produkcja elementów o wielkości od 10-1200mm

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy jako operator/programista maszyn CNC ze sterowaniem Sinumeric, Heidenhain, Philips
 • gotowość do szybkiego wyjazdu
 • samochód na wyjazd
 • dobra znajomość języka niemieckiego

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie – ok. 2200€ netto/ miesiąc (przy I klasie podatkowej)
 • możliwość nadgodzin
 • brak "Zeitkonta" – wszystkie przepracowane godziny są wypłacane
 • zatrudnienie na umowie o pracę na niemieckich warunkach 
 • darmowe mieszkanie 
 • możliwość pobierania zaliczek
 • wsparcie naszych polskojęzycznych konsultantów przez cały okres trwania umowy
 • wsparcie w załatwianiu formalności w Niemczech
 • ubezpieczenie

Wyślij do nas swoje CV z aktualnym zdjęciem, a my skontaktujemy się z Tobą.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 pod numerem tel. 12 661 64 00.

 

Chcesz jako pierwszy wiedzieć o najnowszych ofertach pracy? Polub naszą stronę na Facebooku.

 

Życzymy powodzenia!

Zespół Rekrutacji

Zeitmann

 

Informujemy, że administratorem zbieranych danych osobowych jest Zeitmann sp.j., ul. Walerego Sławka 3, 30-633 Kraków (nr wpisu do rejestru agencji zatrudnienia: 9212). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacyjnych i mogą być udostępniane innym odbiorcom w ramach prowadzonych projektów rekrutacyjnych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne.

Wysłanie do nas CV jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, udostępnianie ich klientom w ramach prowadzonych projektów rekrutacyjnych oraz na otrzymywanie w przyszłości nowych ofert pracy i informacji marketingowych z naszej firmy. W przypadku nie wyrażenia zgody prosimy o odesłanie wiadomości zwrotnej wraz z stosowną informacją.