Nowi pracownicy, którzy otrzymali pracę w Niemczech często nie wiedzą co mają zabrać ze sobą na wyjazd. Pytania, które pojawiały się na tyle często postanowiliśmy umieścić na naszym blogu.

Część 10:

FORMALNOŚCI W NIEMCZECH

Jak się otrzymuje numer podatkowy (Steuernummer)?

Numer identyfikacji podatkowej, niem. die Steuernummer jest przydzielany indywidualnie i należy go podawać przy wykonywaniu rozliczenia podatkowego oraz podczas korespondencji z urzędem skarbowym.

die Steuernummer

W Niemczech numer identyfikacji podatkowej – die Steuernummer jest w każdym kraju związkowym (das Bundesland) inaczej zbudowany. W zależności od kraju związkowego numer ten zawiera między 10 do 11 cyfr, zapisanych w formacie 12/123/12345 lub 123/123/12345. Pierwsza grupa cyfr to kod kraju związkowego gdzie znajduje się urząd skarbowy, druga określa rejon jego urzędowania, a ostatnia, pięciocyfrowa, to osobisty czterocyfrowy numer identyfikacyjny oraz jedna cyfra kontroli bezpieczeństwa. Numer identyfikacji podatkowej otrzymuje się automatycznie wraz z pierwszym rozliczeniem podatkowym, wraz z decyzją z urzędu skarbowego (das Finanzamt) lub w przypadku otwarcia działalności gospodarczej (Gewerbe). Numer ten podawany jest podczas rozliczenia podatkowego lub na rachunku, w przypadku posiadania własnej działalności gospodarczej. Warto wiedzieć, iż małżeństwo otrzymuje jeden, wspólny numer identyfikacji podatkowej.

Jeśli nie posiadacie jeszcze własnego numeru identyfikacji podatkowej, firma Zeitmann Gmbh złoży wniosek we właściwym urzędzie skarbowym o wydanie dla Ciebie takiego wniosku. Wszystkie formalności z tym związane bierzemy na siebie.

Co mam zrobić jak otrzymam dokumenty Steueridentifikationsnummer/Steuer ID/Steuernummer?

Po otrzymaniu dokumentów (np.Steuernummer, Meldebestätigung) należy je niezwłocznie przesłać do swojej Koordynatora z Zeitmann GmbH, który przekaże wszystko do księgowości.

Która klasa podatkowa zostanie mi nadana?

W Niemczech istnieje 6 klas podatkowych. Przynależność do określonej klasy podatkowej jest uzależniona od statusu pracownika.

  • I klasa podatkowa – osoby żyjące samotnie
  • II klasa podatkowa – osoby samotne z dzieckiem
  • III klasa podatkowa – osoby mające na utrzymaniu bezrobotnego małżonka
  • IV klasa podatkowa – małżonkowie o dochodach
  • V klasa podatkowa – jeden z małżonków o wyższych a drugi o niższych dochodach
  • VI klasa podatkowa – dochody z co najmniej dwóch stosunków pracy

Jak zmienić klasę podatkową?

Aby zmienić klasę podatkową w Niemczech należy udać się do urzędu skarbowego (Finanzamt) i oddać wypełniony formularz o zmianę klasy podatkowej lub wysłać go pocztą.

Czy w przyszłości będę otrzymywać emeryturę z Niemiec?

Aby otrzymać niemiecką emeryturę, należy przez co najmniej 5 lat opłacać składki w Niemczech.