Kindergeld

Kindergeld to niemiecki zasiłek rodzinny, wypłacany niezależnie od dochodów rodziców. Przysługuje na każde dziecko, a jego wysokość zależna jest od liczby posiadanych dzieci. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiego z 2015 roku przysługuje również wtedy, gdy dziecko mieszka w Polsce, a rodzic bądź rodzice pracują w Niemczech.

O niemiecki zasiłek rodzinny może starać się rodzic, który legalnie przepracował w Niemczech co najmniej pół roku (minimum 180 dni). Kindergeld jest wypłacane na każde dziecko do 18 roku życia. Jeśli dziecko kontynuuje naukę, nie podejmując przy tym pracy w wymiarze ponad 20 godzin tygodniowo zasiłek może być wypłacany do ukończenia 25 roku życia. Zgodnie z taryfami wprowadzonymi 1 stycznia 2017 r. miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko przysługuje 192 €, na trzecie – 198 €, a na każde następne – 223 €.  

Jeśli pobierasz dodatkowo zasiłki oraz świadczenia z programu 500+ w Polsce, wysokość Kindergeld zostanie pomniejszony o ich kwotę. O niemiecki zasiłek rodzinny możesz się starać również wtedy, gdy nie pracujesz już w Niemczech. Niemieckie prawo dopuszcza bowiem ubieganie się o należną kwotę za 4 lata wstecz, pod warunkiem, że uprawnienie wtedy istniało.

Kindergeld wypłacany jest na Twoje dzieci, dzieci adoptowane, dzieci Twojego współmałżonka (o ile prowadzicie wspólne gospodarstwo domowe).

Formalności

Wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego można składać osobiście lub przez pełnomocnika. Należy złożyć specjalny formularz w Kasach Świadczeń Rodzinnych  lub wypełnić i przesłać go drogą internetową. Jeśli partner posiada dzieci z innego związku, najkorzystniej będzie, jeśli to on złoży wniosek – wówczas liczba dzieci zostanie zsumowana, a co za tym idzie świadczenia będą wyższe.

Formularze do uzupełnienia:

Należy pobrać i wypełnić wszystkie poniższe formularze.

 1. KLIKNIJ aby POBRAC: Oficjalny Wniosek o Kindergeld
  – Po Polsku i Niemiecku
 2. KLIKNIJ aby POBRAC: Oficjalny wniosek o Kindergeld- załącznik: Dzieci
  – Po Polsku i Niemiecku
 3. KLIKNIJ aby POBRAC: Zaświadczenie o miejscu zamieszkania
  – Po Polsku i Niemiecku
  wypełnia urząd meldunkowy w twoim mieście/gminie,
 4. KLIKNIJ aby POBRAC: Zaświadczenie o miejscu zamieszkania (alternatywne)
  – Po Polsku i Niemiecku
 5. KLIKNIJ aby POBRAC: Zaświadczenie o Pobieraniu lub nie pobieraniu zasiłku rodzinnego w Polsce
  – Po Polsku i Niemiecku
 6. KLIKNIJ aby POBRAC: Zaświadczenie z szkoły dzieci (o ile są w wieku szkolnym)
  – Po Polsku i Niemiecku
  (wypełnia szkoła dziecka)

 

Dodatkowe wymagane dokumenty:

 • Unijny akt małżeństwa i urodzenia dzieci (jeśli są to dzieci z małżeństwa) lub zupełny akt urodzenia tłumaczony na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego (jeśli rodzice nie są małżonkami)
 • W przypadku rozwodników/separacji potrzebne jest orzeczenie sądowe tłumaczone na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego
 • Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce całej rodziny z Urzędu Miasta i Gminy (z tłumaczeniem przysięgłym)
 • Zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech (Anmeldung), w przypadku jego braku ostatni niemiecki adres
 • Kopie dowodu osobistego wnioskodawcy i opiekuna dziecka
 • Decyzja o nieprzyznaniu/przyznaniu zasiłku w innym państwie UE (z ROPS-u lub MOPS-u)
 • Lohnsteuerbescheinigung – miesięczne rozliczenie od pracodawcy (za każdy okres pracy do cztery lata wstecz)
 • Zaświadczenie o nauce dziecka (jeśli przekroczyło 18 rok życia)
 • Ostatnie niemieckie decyzje podatkowe (Einkommensteuerbescheid)
 • Kopia wpisu do Gewerberegiste (jeśli prowadzona jest działalność gospodarcza w Niemczech)
 • Druk rozliczenia podatkowego z Polski EU/EWR w przypadku osób pracujących w Niemczech, ale jako Polski pracownik

Wszystkie dokumenty wraz z tłumaczeniami zawsze należy dostarczać do urzędu w oryginale. Najlepiej spakować je do jednej koperty i wysłać wraz z pismem przewodnim: Pismo przewodnie które należy wysłać wraz z wnioskiem (pierwszym)

Dokumenty należy przesłać na adres Familienkasse w landzie w jakim się mieszkało, pracowało lub prowadziło firmę.

FAMILIENKASSE IN BAUTZEN
NEUSALZAER STR. 2
D-02625 BAUTZEN
DEUTSCHLAND

Familienkasse Landau/Pfalz
Johannes-Kopp-Straße 2
D-76829 Landau in der Pfalz
DEUTSCHLAND

Agentur für Arbeit Familienkasse Gießen
Nordanlage 60
D – 35390 Gießen
DEUTSCHLAND

Agentur für Arbeit Familienkasse Halle
Schopenhauerstraße 2
D – 06114 Halle
DEUTSCHLAND

Decyzja w sprawie przyznania zasiłku Kindergeld podejmowana jest zwykle w ciągu 2-6 miesięcy. Zależy od sprawności przepływu informacji między urzędem niemieckim i polskim oraz kompletności wymaganych dokumentów. Najważniejsze w tej procedurze jest złożenie wniosku o Kindergeld. Jeśli zapomnimy dołączyć jakiegoś dokumentu, urząd z pewnością skontaktuje się z nami i poprosi  o uzupełnienie.

Jeżeli po kilku miesiącach oczekiwania wciąż nie otrzymaliśmy odpowiedzi od Familienkasse możemy wysłać do urzędu pismo ponaglające, w którym poprosimy o informację w sprawie naszego wniosku. Wzór pisma znajduje się tutaj: http://bomozemy.pl/container/pdf/Pismo-ponaglenie.pdf

Na podstawie raz wydanej decyzji pieniądze przelewane są co miesiąc, dlatego jeśli zmieni się Twoja sytuacja finansowa – na przykład zaczniesz pobierać dodatkowe świadczenia z Polski, musisz poinformować o tym urząd. W przeciwnym razie w przyszłości możesz zostać wezwany do zwrotu pobranych świadczeń.

Zgodnie z nowym projektem ustawy, w przyszłości wysokość zasiłku rodzinnego miałaby zostać ustalana na podstawie kosztów życia w kraju zamieszkania dziecka. Wówczas Polacy otrzymywaliby świadczenie na pierwsze dziecko w wysokości 96 €. Nie wiadomo jednak, czy projekt ten wejdzie w życie.

Artykuł powstał we współpracy z redaktorami strony http://bomozemy.pl/