Kurs nauki języka niemieckiego - Odcinek 5

5 odcinek kursu języka niemieckiego dla osób poszukujących pracy za granicą.
Z poprzedniego odcinka mogliście dowiedzieć się jak pytać o ceny oraz o wybrane produkty. Dziś spojrzymy na zagarek i zajrzymy do kalendarza.

 

 

Słownictwo

Odcinek 5: Liczby, godziny i kalendarz.

0 – null – zero
1 – eins – jeden
2 – zwei – dwa
3 – drei – trzy
4 – vier – cztery
5 – fünf – pięć
6 – sechs – sześć
7 – sieben – siedem
8 – acht – osiem
9 – neun – dziewięć
10 – zehn – dziesięć
11 – elf – jedenaście
12 – zwölf – dwanaście
13 – dreizehn – trzynaście
14 – vierzehn – czternaście
15 – fünfzehn – piętnaście
16 – sechzehn – szesnaście
17 – siebzehn – siedemnaście
18 – achtzehn – osiemnaście
19 – neunzehn – dziewiętnaście
20 – zwanzig – dwadzieścia
30 – dreißig – trzydzieści
40 – vierzig – czterdzieści
50 – fünfzig – pięćdziesiąt
60 – sechzig – sześćdziesiąt
70 – siebzig – siedemdziesiąt
80 – achtzig – osiemdziesiąt
90 – neunzig – dziewięćdziesiąt
100 – hundert – sto
1000 – tausend – tysiąc
2000 – zweitausend – dwa tysiące
1 000 000 – eine Million – milion

48 – achtundvierzig
54 – vierundfünfzig
71 – einundsiebzig
93 – dreiundneunzig

Wie ist deine Handynummer? – Jaki jest twój numer telefonu komórkowego?
Meine Handynummer ist 561 702 843 (fünf sechs eins sieben null zwei acht vier drei) – Mój numer telefonu to 561 702 843.

Tage der Woche:

Montag – poniedziałek
Dienstag – wtorek
Mittwoch – środa
Donnerstag – czwartek
Freitag – piątek
Samstag – sobota
Sonntag – niedziela

Das Wochenende – weekend

Monate:

Januar – styczeń
Februar – luty
März – marzec
April – kwiecień
Mai – maj
Juni – czerwiec
Juli – lipiec
August – sierpień
September – wrzesień
Oktober – październik
November – listopad
Dezember – grudzień

Stunden: Godziny:

Wie spät ist es? / Wie viel Uhr ist es? – Która jest godzina?

Am Morgen – rano
9:10 – neun Uhr zehn – dziewiąta dziesięć

Am Vormittag – przed południem
11:15 – elf Uhr fünfzehn – jedenasta piętnaście

Am Mittag – w południe
12:00 – zwölf Uhr – dwunasta

Am Nachmittag – po południu
14:45 – vierzehn Uhr fünfundvierzig – czternasta czterdzieści pięć

Am Abend – wieczorem
19:30 – neunzehn Uhr dreißig – dziewiętnasta trzydzieści

In der Nacht – w nocy
23:00 – dreiundzwanzig Uhr – dwudziesta trzecia