Kurs nauki języka niemieckiego - Odcinek 8

8 odcinek kursu języka niemieckiego dla osób poszukujących pracy za granicą.
W poprzednim odcinku Karol opowiadał nam jakie pytania może zadawać pracodawca, dziś sam jest na rozmowie.

 

 

Słownictwo

Odcinek 8: Rozmowa kwalifikacyjna

das Vorstellungsgespräch – rozmowa kwalifikacyjna

Stellen Sie sich kurz vor. – Proszę się przedstawić

Ich heiße Karol Zeitmann und bin 26 Jahre alt.
– Nazywam sie Karol Zeitmann i mam 26 lat.

Ich wohne in Krakau und komme aus Polen.
– Mieszkam w Krakowie i pochodzę z Polski.

Was machen Sie beruflich? – Co Pan robi zawodowo.

Zurzeit bin ich arbeitslos und von Beruf bin ich Maler.
– Tymczasowo jestem bezrobotny, a z zawodu jestem malarzem.

Haben Sie schon einmal im Ausland gearbeitet?
– Czy pracował Pan już kiedyś za granicą?

Ja, ich habe 2 Jahre lang in Deutschland auf der Baustelle gearbeitet.
– Tak, pracowalem 2 lata w Niemczech na budowie.

Welche Hobbys haben Sie? – Jakie ma Pan hobby?

Ich interessiere mich für Musik und Sport. – Interesuję się muzyką i sportem.

Sind Sie pünktlich? – Czy jest Pan punktualny?

Natürlich, ich bin pünktlich und zuverlässig.
– Oczywiście, jestem punktualny i niezawodny.

Wie gehen Sie mit Stress um? – Jak radzi Pan sobie ze stresem?

Ich fahre Rad und spiele Fußball. – Jeżdżę na rowerze i gram w piłkę nożną.

Welche Schwäche haben Sie? – Jakie są Pana słabości?

Ich bevorzuge es allein zu arbeiten, anstatt im Team.
– Wolę pracować sam niż w grupie.

Welche Stärken haben Sie? – Jakie są Pana mocne strony?

Ich bin pünktlich, fleißig und selbstständig.
– Jestem punktualny, pracowity i samodzielny.

Wie lange möchten Sie in Deutschland bleiben?
– Jak długo chciałby Pan zostać w Niemczech?

2 oder 3 Jahre. – 2 lub 3 lata.

Wann können Sie die Arbeit in Deutschland anfangen?
– Kiedy może Pan zacząć pracę w Niemczech?

Ich kann ab dem 1.März anfangen. 
– Mogę zacząć od 1 marca.

Wie viel möchten Sie verdienen? – Ile chciałby Pan zarabiać?

1500 Euro im Monat. – 1500 Euro miesięcznie.

Haben Sie einen Führerschein? – Czy ma Pan prawo jazdy?

Ja, ich habe einen Führerschein, Klasse B. Ich habe auch ein eigenes Auto, mit dem ich nach Deutschland fahren kann.
– Tak, mam prawo jazdy, kategorie B i własny samochod, którym mogę pojechać do Niemiec.

Haben Sie Fragen? – Czy ma Pan jakieś pytania?

Ja, wann bekomme ich eine Information, ob ich die Stelle bekommen habe.
–  Tak, kiedy otrzymam informację, czy zostałem zatrudniony?

Morgen – jutro

Super, danke schön. – Super, bardzo dziękuję.