Nowi pracownicy, którzy otrzymali pracę w Niemczech często nie wiedzą co mają zabrać ze sobą na wyjazd. Pytania, które pojawiały się na tyle często postanowiliśmy umieścić na naszym blogu.

Część 9:

ŚWIADCZENIA SOCJALNE W NIEMCZECH

Kiedy/Jak mogę się starać o Kindergeld – zasiłek na dzieci?

Kindergeld to niemiecki zasiłek rodzinny, wypłacany niezależnie od dochodów rodziców. Przysługuje na każde dziecko, a jego wysokość zależna jest od liczby posiadanych dzieci. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiego z 2015 roku przysługuje również wtedy, gdy dziecko mieszka w Polsce, a rodzic bądź rodzice pracują w Niemczech.

O niemiecki zasiłek rodzinny może starać się rodzic, który legalnie przepracował w Niemczech co najmniej pół roku (minimum 180 dni). Kindergeld jest wypłacane na każde dziecko do 18 roku życia. Jeśli dziecko kontynuuje naukę, nie podejmując przy tym pracy w wymiarze ponad 20 godzin tygodniowo zasiłek może być wypłacany do ukończenia 25 roku życia. Zgodnie z taryfami wprowadzonymi 1 stycznia 2017 r. miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko przysługuje 192 €, na trzecie – 198 €, a na każde następne – 223 €.

Jeśli pobierasz dodatkowo zasiłki oraz świadczenia z programu 500+ w Polsce, wysokość Kindergeld zostanie pomniejszony o ich kwotę. O niemiecki zasiłek rodzinny możesz się starać również wtedy, gdy nie pracujesz już w Niemczech. Niemieckie prawo dopuszcza bowiem ubieganie się o należną kwotę za 4 lata wstecz, pod warunkiem, że uprawnienie wtedy istniało.

Kindergeld wypłacany jest na Twoje dzieci, dzieci adoptowane, dzieci Twojego współmałżonka (o ile prowadzicie wspólne gospodarstwo domowe).

Formalności jakie trzeba dopełnić aby uzyskać Kindergeld

Wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego można składać osobiście lub przez pełnomocnika. Należy złożyć specjalny formularz w Kasach Świadczeń Rodzinnych  lub wypełnić i przesłać go drogą internetową. Jeśli partner posiada dzieci z innego związku, najkorzystniej będzie, jeśli to on złoży wniosek – wówczas liczba dzieci zostanie zsumowana, a co za tym idzie świadczenia będą wyższe.

Wymagane dokumenty do uzyskania Kindergeld:

 • Unijny akt małżeństwa i urodzenia dzieci (jeśli są to dzieci z małżeństwa) lub zupełny akt urodzenia tłumaczony na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego (jeśli rodzice nie są małżonkami)
 • W przypadku rozwodników/separacji potrzebne jest orzeczenie sądowe tłumaczone na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego
 • Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce całej rodziny z Urzędu Miasta i Gminy (z tłumaczeniem przysięgłym)
 • Zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech (Anmeldung), w przypadku jego braku ostatni niemiecki adres
 • Kopie dowodu osobistego wnioskodawcy i opiekuna dziecka
 • Decyzja o nieprzyznaniu/przyznaniu zasiłku w innym państwie UE (z ROPS-u lub MOPS-u)
 • Lohnsteuerbescheinigung – miesięczne rozliczenie od pracodawcy (za każdy okres pracy do cztery lata wstecz)
 • Zaświadczenie o nauce dziecka (jeśli przekroczyło 18 rok życia)
 • Ostatnie niemieckie decyzje podatkowe (Einkommensteuerbescheid)
 • Kopia wpisu do Gewerberegiste (jeśli prowadzona jest działalność gospodarcza w Niemczech)
 • Druk rozliczenia podatkowego z Polski EU/EWR w przypadku osób pracujących w Niemczech, ale jako Polski pracownik
 • Wszystkie dokumenty wraz z tłumaczeniami zawsze należy dostarczać do urzędu w oryginale. Najlepiej spakować je do jednej koperty i wysłać wraz z pismem przewodnim: Pismo przewodnie które należy wysłać wraz z wnioskiem (pierwszym)

Dokumenty należy przesłać na adres Familienkasse w landzie w jakim się mieszkało, pracowało lub prowadziło firmę.

FAMILIENKASSE IN BAUTZEN
NEUSALZAER STR. 2
D-02625 BAUTZEN
DEUTSCHLAND

Familienkasse Landau/Pfalz
Johannes-Kopp-Straße 2
D-76829 Landau in der Pfalz
DEUTSCHLAND

Agentur für Arbeit Familienkasse Gießen
Nordanlage 60
D – 35390 Gießen
DEUTSCHLAND

Agentur für Arbeit Familienkasse Halle
Schopenhauerstraße 2
D – 06114 Halle
DEUTSCHLAND

Decyzja w sprawie przyznania zasiłku Kindergeld podejmowana jest zwykle w ciągu 2-6 miesięcy. Zależy od sprawności przepływu informacji między urzędem niemieckim i polskim oraz kompletności wymaganych dokumentów. Najważniejsze w tej procedurze jest złożenie wniosku o Kindergeld.